Upravni odbor kluba zakazuje skupštinu za 17 maj 2015. godine.

Tačno mesto, satnica i dnevni red će biti naknadno objavljeni najkasnije nedelju dana pre skupštine.