Novi članovi

Dobrodošli!

Kao novi članovi u klubu neophodno je da ispunite odgovarajuću dokumentaciju kako bi ste bili registrovani član kluba. Od dokumenata je potrebno da donesete:

  • 2 Pristupnice
  • Upitnik
  • 2 slike 3cm x 4cm
  • Ispisnicu drugog kluba overenu pečatom kluba i potpisom ovlašćenog lica. (Ako je dete igralo za drugi klub)
  • Državljanstvo deteta (može i kopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (može i kopija)

Prilikom treninga roditelj/staratelj treba da uzme od trenera/administrativnog radnika Potvrdu o članstvu deteta radi obavljanja lekarskog pregleda.

Roditelj/staratelj takođe treba da pročita Pravilnik o ponašanju i Cenovnik usluga.

Napomena: Dokumenta je potrebno ištampati, popuniti i doneti.