Obaveštavamo Vas da na stranici DOKUMENTA možete preuzeti spisak ustanova u kojima se može obaviti lekarski pregled sportista, kao i obrazac koji je neophodno popuniti pre pregleda, na osnovu novog zakona o sportu koji je stupio na snagu 2012. godine. U pitanju su ustanove sa licenciranim lekarima (specijalistima sportske medicine) od strane lekarske komore Srbije. Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru kluba ili trenerima.