Takmičarska kategorija Polufinale

9-godišnjaci (2005. i mlađi)

10-godišnjaci (2004. i mlađi)

11-godišnjaci (2003. i mlađi)

12-godišnjaci (2002. i mlađi) 19.07. – 21.07.2013.

13-godišnjaci (2001. i mlađi) 12.07. – 14.07.2013.

15-godišnjaci (1999. i mlađi) 05.07. – 07.07.2013.

17-godišnjaci (1997. i mlađi) 14.06. – 16.06.2013.

Takmičarska kategorija Finale

9-godišnjaci (2005. i mlađi) 27.06. – 30.06.2013.

10-godišnjaci (2004. i mlađi) 11.07. – 14.07.2013.

11-godišnjaci (2003. i mlađi) 04.07. – 07.07.2013.

12-godišnjaci (2002. i mlađi) 03.08. – 04.08.2013.

13-godišnjaci (2001. i mlađi) 27.07. – 28.07.2013.

15-godišnjaci (1999. i mlađi) 20.07. – 21.07.2013.

17-godišnjaci (1997. i mlađi) 29.06. – 30.06.2013.