Dokumenta za registraciju

Za registraciju je potrebno doneti:

  1. Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (za članove mlađe od 18 godina)
  2. Kopiju državljanstva (samo ukoliko na izvodu stoji neka druga država u polju Državljanstvo)
  3. Dve slike (kao za staru ličnu kartu)
  4. Popunjenu pristupnicu, koje možete preuzeti na stranici dokumenta