Dokumenta za registraciju

Za registraciju je potrebno doneti:

  1. [Za članove mlađe od 18 godina] Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  2. [Za članove rođene koji su državljani Srbije, a na izvodu iz MKR stoji neka druga zemlja] Kopiju državljanstva
  3. Dve slike (kao za staru ličnu kartu)
  4. Popunjenu pristupnicu, koje možete preuzeti na stranici dokumenta